Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required

A+ R A-

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG BÁN HÀNG 2011

(Phụ lục số     01 /TYL-2011; Hiệu lực ngày       12   /   05     / 2011)

Điều 1: Đối tượng

Đối tượng được hưởng chính sách hoa hồng bán hàng của Công ty Thiên Yến Lộc là tất cả các cộng tác viên có thể giới thiệu khách hàng cho công ty, không kể nhân viên chính thức của công ty đang được công ty trả lương hàng tháng để tìm kiếm khách hàng.

Điều 2: Mức hoa hồng

Mức hoa hồng cho cộng tác viên là 2% trên tổng giá trị thi công xây dựng phần thô nhà yến, và 5% tổng giá trị phần thi công kỹ thuật. Tổng giá trị hợp đồng được hiểu chưa bao gồm VAT.

Điều 3: Điều kiện được hưởng hoa hồng

Cộng tác viên giới thiệu khách hàng cho Công ty Thiên Yến Lộc, mà khách hàng và công ty thống nhất tiến tới ký hợp hợp đồng.

Đối với trường hợp khách hàng không thống nhất hợp đồng, và không tiếp tục xây dựng, sau thời gian 6 tháng quay lại công ty để đề nghị hợp tác thì được xem như khách hàng của công ty, và cộng tác viên không được hưởng chính sách hoa hồng.

Đối với trường hợp đồng được ký kết nhưng khách hàng không muốn hủy hợp đồng hoặc khách do những trường hợp bất khả kháng xảy ra như: nhà nước không cho phép xây dựng, hoặc thiên tai hoặc một sự cố bất ngờ thì Cộng tác viên cũng không được hưởng hoa hồng.

Điều 3: Quy định thanh toán

Cộng tác viên được thanh toán tiền từ công ty Thiên Yến Lộc thành 2 đợt.

  • Đợt 1 thanh toán 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi khách hàng tiến hành thanh toán đợt 1 cho công ty Thiên Yến Lộc. Điều kiện giá trị thanh toán cho cộng tác viên tối đa bằng 80% giá trị khách hàng thanh toán cho công ty Thiên Yến Lộc
  •  Đợt 2 thanh toán phần giá trị còn lại, ngay sau khi khách hàng thanh toán đợt 2 cho công ty Thiên Yến Lộc.

Điều 4: Trách nhiệm cộng tác viên

Cộng tác viên có nhiệm vụ: Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu công ty tiếp xúc với khách hàng, hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng với công ty trong trường hợp khách hàng yêu cầu. Cộng tác viên không có nhiệm vụ: đàm phán giá, đàm phán hợp đồng, hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng.

                                                                                                                                    

                                                                                          GIÁM ĐỐC (đã ký)